Klinisch patholoog 0,8-1,0 FTE

Pathologie-DNA
Als pathologen zijn wij verenigd in het supra-regionale samenwerkingsverband Pathologie-DNA met de afdelingen pathologie van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein (AZN) en Rijnstate in Arnhem (RZA). De laboratoria zijn ISO-geaccrediteerd. Er wordt gebruik gemaakt van uitgebreide moleculair diagnostische technieken waaronder next generation sequencing. Binnen Pathologie-DNA zijn we momenteel bezig met verregaande aandachtsgebiedontwikkeling en subspecialisatie. De diagnostiek beoordelen wij digitaal. De zevenentwintig pathologen participeren als aandeelhouder in Pathologie-DNA B.V. De pathologen van locatie JBZ zijn lid van de Bossche Specialisten Coöperatie. De vennootschap kent een bestuur van drie pathologen. De vennootschap wordt ondersteund door een manager en een secretaresse.

De afdeling Pathologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is gevestigd op de locatie ‘s-Hertogenbosch en heeft een goed geoutilleerd en efficiënt ingericht regiolaboratorium, alsmede een volwaardige (digitale) werkplek in Ziekenhuis Bernhoven te Uden. Diagnostiek wordt verricht voor de gezondheidsregio ’s-Hertogenbosch en omgeving, waartoe naast het Jeroen Bosch Ziekenhuis ook Ziekenhuis Bernhoven en het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker in de Regio Zuid behoort. De afdeling pathologie verzorgt in affiliatie met het Radboud UMC in Nijmegen de B-opleiding Pathologie.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis streeft er naar om een (t)huis te zijn voor mensen die ziek zijn. Van diagnose tot behandeling, van operatie tot herstel, van opname tot ontslag. Ook als er daarna nog zorg nodig is, blijven wij onze patiënten volgen en bijstaan. Samen met onze partners bieden onze medewerkers zorg van voortreffelijke kwaliteit in een veilige en gastvrije omgeving. Hier is een open dialoog mogelijk tussen zorgverlener en patiënt waarbij het gezondheidswelzijn van de patiënt centraal staat. Deze zorg wordt gegeven in een stimulerende omgeving, waarin wij continu streven naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven, en door het opleiden van jonge, medische en andere professionals.
Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter.
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4000 medewerkers. Vrijwel alle specialisaties zijn vertegenwoordigd. De 260 medisch specialisten zijn binnen het JBZ georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch: van Boxtel tot Oss en Zaltbommel tot Vlijmen. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg, zorginhoudelijke en informatietechnologie.

De Bossche Specialisten Coöperatie (BSC)
De BSC is het samenwerkingsverband van alle medisch specialisten die werken in het JBZ. De BSC staat voor samenwerken, met oog voor elkaar en elkaars talenten, bevlogen en energiek. Binnen onze coöperatie zetten wij ons gezamenlijk in voor voortreffelijke zorg, met aandacht voor duurzame inzetbaarheid, mogelijkheden voor ondernemerschap en ruimte voor innovatie. Wij zijn een betrouwbare partner, voor u als medisch specialist maar ook voor onze patiënten en onze samenwerkingspartners. Zo kunnen wij samen met onze collega’s, onze partners het gezondheidswelzijn van de bewoners in de regio Den Bosch verhogen.

Uw baan?
Wij zoeken een patholoog voor de locatie ‘s-Hertogenbosch. In ons regiolaboratorium voor Pathologie ziet u een gevarieerd aanbod aan diagnostiek, waarbij elke patholoog een of meerdere deelgebieden en/of aandachtsgebieden voor zijn/haar rekening neemt. U voert uw onderzoek op efficiënte wijze uit en maakt daarbij gebruik van vrijwel alle moderne middelen die u in dit verband ter beschikking staan.
U wordt opgenomen als aandeelhouder in de Pathologie-DNA B.V. Er is geen praktijkoverdracht maar wel een zogenaamde in- en uitverdienregeling. U wordt met uw (op te richten) B.V. lid van de Bossche Specialisten Coöperatie.

Wie bent u?
U bent een ambitieuze patholoog die bij voorkeur belangstelling heeft voor het aandachtsgebied GE- pathologie en/of longpathologie (long niet-interstitieel). Gezien de digitalisering en de verdergaande subspecialisatie over de locaties van Pathologie-DNA als gevolg hiervan, zal in onderling overleg de verdeling van de deelgebieden/aandachtsgebieden verder worden afgestemd en worden ook pathologen met expertise in andere dan de genoemde gebieden uitgenodigd om te reageren. Wetenschappelijke belangstelling, bij voorkeur blijkend uit een promotie, strekt tot aanbeveling. We verwachten van u als nieuwe collega dat u actief participeert in opleidings-, onderwijs- en stafactiviteiten. Binnen ons samenwerkingsverband Pathologie-DNA is veel in ontwikkeling. Wij zoeken dan ook een collega die evenals wij, hier met enthousiasme aan deelneemt. Dit kan op verschillende gebieden, zowel organisatorisch als vakinhoudelijk. Naast goede contactuele vaardigheden is een flexibele houding ten aanzien van de werkzaamheden, ook t.a.v. de locatie, essentieel.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met een van de pathologen op locatie JBZ: dhr. dr. P.T.G.A. (Peet) Nooijen, mw. drs. A. (Altuna) Halilovic, mw. dr. M.J. (Monique) Koopmans-Vink, , mw. drs. S.J.J. (Suzanne) Mol, mw. dr. M.A. (Marjolein) Lentjes-Beer of mw. drs. C.M. (Carolien) Bronkhorst, mw. drs. C.T.A.H. (Charlotte) Wetzels- Van der Velden via telefoonnummer (073) 553 27 50.
Voor informatie over Pathologie-DNA B.V. kunt u contact opnemen met het bestuur van de B.V. [dhr. dr. M.F.M. Van Oosterhout (voorzitter, loc AZN), mw. drs. R.P. (Riena) Aliredjo (secretaris, loc RZA) of dhr. dr. P.T.G.A. (Peet) Nooijen (penningmeester, loc JBZ)]; zie ook www.pathologie-dna.nl.

Voor informatie over de Bossche Specialisten Coöperatie kunt u contact opnemen met Mw. dr. S.A.G. Kemink via telefoonnummer (073) 553 84 71. Algemene informatie over het Jeroen Bosch Ziekenhuis staat vermeld op de website www.jbz.nl. Van alle nieuwe medewerkers wordt voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd. De kosten hiervoor worden vergoed door het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Interesse?
Uw motivatiebrief en Curriculum Vitae kunt u richten aan Mw. dr. S.A.G. Kemink en versturen via het online sollicitatieformulier www.jbz.nl/vacatures. De uiterste reactiedatum is vrijdag 4 februari 2022.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Solliciteer
Deel in jouw netwerk
Titel: Klinisch patholoog 0,8-1,0 FTE
Nummer: 2250
Deadline:
Locatie: Henri Dunantstraat 1, 5224 GZ, 's-Hertogenbosch
Afdeling:
RVE Laboratorium Pathologie
Categorie: (Para)medisch
Opleidingsniveau: Wo / MSc